İnşaat projelerinin ilerlemesini izlemek için dronlar.

İHA kullanarak inşaat

İHA'lar şu anda havadan çeşitli nesnelerin yapımının ilerlemesini fotoğraflamak için çok uygundur. Bölgeyi veya bir nesne inşa etme sürecini incelemek için bitişik arsalarla birlikte şantiyelerin veya kır evlerinin hacimsel araştırmalarını yaparken yaygın olarak kullanılırlar.

Bu tür çalışmalar, özel radyo kontrollü modeller yardımıyla gerçekleştirilebilir. Panoramik drone fotoğrafçılığı, yer tabanlı fotoğrafçılıktan daha ayrıntılı bilgi sağlar. Böyle bir anketle, sadece şantiyelerin düzeni değil, aynı zamanda bitişik bölgeler ve yollar da görülebilir.

Modern teknik gelişmeler temelinde, bugün sadece izleme yapmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek kaliteli fotoğraf planları oluşturmak için insansız araştırma malzemeleri kullanarak çeşitli nesnelerin yapımının ilerlemesini kontrol etmek de mümkündür.

Dronlar aracılığıyla nesnelerin inşasının ilerlemesini izleme (belirtilen GPS koordinatlarında ve belirli bir yükseklikte düzenli olarak gezinmek mümkündür)

Bir quadcopter'den gerçekleştirilen hava fotoğrafçılığı, binaların yapım aşamalarını, gerekli iletişimlerin döşenmesini ve bitişik bölgenin iyileştirilmesini izlemenizi sağlar. Elde edilen fotoğraflar, inşaat projelerinin ilerlemesini izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilir. Bu bağlamda, daha önce ayarlanmış GPS koordinatlarında ve istenen irtifada gezinme gibi bir drone işlevi çok faydalı olacaktır.

Dronlar ve yazılımlar

Üretim ve sanayi şirketleri için yapılan anketi de vurgulamakta fayda var. Bir yükseklikten, nesneyi bir bütün olarak değerlendirebilir, tüm mağaza ve depoları, araçlar için rahat erişim sağlayan yol bağlantılarını tek bir fotoğrafla bilgilendirici bir şekilde gösterebilirsiniz. Daha sonra drone ile çekilen görüntüler özel bilgisayar grafik programları kullanılarak işlenebilir ve muhteşem panoramalar elde edilebilir. Böylece fotoğrafın sadece verimini ve bilgi içeriğini elde etmek değil, aynı zamanda en önemli şey nesneyi çok avantajlı bir yönden göstermektir.

İnsansız araştırma malzemelerine dayalı izleme teknolojisinin avantajları aşağıdaki gibidir:

  • İncelenen bölgenin (nesnenin yeri) küresel kapsamı
  • İnsansız çekim kullanılarak nesnelerin görüntülerinin sürekli yüksek detayı
  • İncelenen nesnelerin görüntülerinin elde edilmesi, 1: 2000 ölçeğinde eşleştirilmesinin sağlanması
  • Çalışmadan bağımsız çalışma bulutluluk durumu
  • İnsanlı uçaklara kıyasla drone'ların daha düşük maliyeti
  • Yüksek bilgi içeriği ve şifre çözme sonuçlarının güvenilirliği.

* Bağlı drone - Drone Volt'tan Z18 UF (havada 24 saat).

İnşaat ve imar sahalarında insansız araştırma malzemelerine dayalı üretim çalışmalarının kontrolü, nesnelerin dörtgenler kullanılarak periyodik olarak planlı ve perspektif çekimi ve farklı zamanlardaki görüntülerin karşılaştırılması yoluyla gerçekleştirilir. Stereoskopik malzemeleri kullanırken, yapılan işin hacmini (hendeklerin derinliği, yer değiştiren toprağın hacmi, teslim edilen dökme malzemelerin hacmi, vb.) metrik olarak tahmin etmek mümkündür.

Böylece, nesnelerin ve bölgelerin insansız olarak izlenmesi için teknik teknolojilerin ve yeni ürünlerin yaratılması ve pratik uygulaması, imalat firmaları arasındaki deneyim alışverişine ve tartışmaya katkıda bulunur. İnsansız robotların saha kullanımı ve iyileştirilmesinde daha fazla gelişme beklentileri ve ihtiyaçları. Yaratılan teknolojiler ve nesnelerin ve çevredeki alanların pratik sorunlarını çözmek için dron kullanma deneyimi, inşaat izlemenin geleceğinin insansız hava araçlarında kaldığını zaten göstermiştir.

Profesyonel İHA'ların kataloğunu buradan

.